Sorin Stati
Format PDF
Plus grand
Plus petit
English
Român
Français
Welcome to the official internet site of the linguist Sorin Stati.

Biografie

Sorin Stati

Născut la Bucureşti, la 1 februarie 1932. S-a stabilit in Italia din 1971 unde obţine cetăţenia italiană (1978).

Titluri de studiu

Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti, secţia "filologie clasică", în 1954.

Doctor in filologie la Universitatea Bucureşti, titlu obţinut în 1967 cu o teză de lingvistică generală ("Sistemul sintactic al limbii"), publicată la Editura Academiei Romăne sub titul "Teorie şi metodă in sintaxă" şi tradusă în limba italiană ("Teoria e metodo nella sintassi", Bologna, Il Mulino, 1972).

Doctorat de stat, cu menţiunea "très honorable", la Universitatea Sorbona (Paris) în 1978, cu o teză intitulată "Le système sémantique des adjectifs dans les langues romanes", ulterior publicată la Paris (editura Jean Fayard, 1979).

Activitatea didactică

Asistent, lector, conferenţiar şi apoi profesor, şef de catedră la catedra de Lingvistică generală şi Filologie clasică la Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti, între anii 1954 şi 1971. A ţinut cursuri şi seminarii de limba latină, limba graecă, introducere în lingvistică, lingvistică generală.

În 1971 s-a stabilit în Italia, mai întâi la Universitatea din Padova, ca profesor de limba şi literatura română şi apoi de lingvistică generală.

Profesor de lingvistică la Universitatea din Mesina şi, timp de patru ani, de limba şi literatura română la Facultatea de Litere din Veneţia.

Profesor de lingvistică generală şi aplicată la Şcoala superioară de interpreţi şi traducători din Forlì (1990-1995).

Titularul catedrei de lingvistică la Facultatea de Litere şi Filosofie, Universitatea Bologna (începând din 1981).

Profesor suplinitor de filologie germanică timp de patru ani la Universitatea Bologna.

Ca "visiting professor" în străinătate a ţinut cursuri de filologie romanică şi lingvistică generală la universităţile din: Paris (Franţa), Aarhus (Danemarca), Lund (Suedia), Innsbruck (Austria), Lugano (Elvetia).

A ţinut peste o sută de conferinţe la universităţi din Italia, România, Franţa, Anglia, Norvegia, Suedia, Belgia, Olanda, Elvetia, Cehoslovacia, Spania, Portugalia, Grecia, Bulgaria, America Latina, SUA, Canada, Israel, Egipt, Elvetia.

Universităţi din Germania: Halle, Dresda, Münichen, Ausburg, Tübingen, Frankfurt, Constanz, Bochum, Erlangen, Berlin, Heidelberg, Meinz, Münster, Gottingen, Düsseldorf, Mannheim, Bielefeld, Padeborn, Weimar, Freiburg i. Br., Saarbruck.

In toate universităţile din Austria.

In toate universităţile din Danamarca.

Titluri onorifice

Premiul "B. P. Hasdeu" al Academiei Române (1956).

Director al laboratorului de semiotică al Universităţii Bucureşti (1970).

Preşedinte al Societăţii Internaţionale pentru Studiul Dialogului (IADA) cu sediul la Bologna (din 1990), în această calitate organizând congrese de lingvistica dialogului la Universităţile din Bologna, Praga, Paris, Salzburg, La Plata.

Vicepreşedinte al "Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle" (Paris).

Membru de onoare al Academiei Române 51993).

Membru corespondent al "Accademia delle Scienze dell\'Istituto di Bologna".

Activitatea ştiinţifică

A desfăşurat o intensă activite de cercetare în cadrul Institutului de lingvistică al Academiei Române, începând din 1954, colaborând la redactarea "Dicţionarului limbii române" (4 volume), "Dicţionarului ortoepic şi de punctuaţie, a Gramaticii limbii române, a Istoriei limbii române" (vol. I şi II).

A publicat douăzeci de cărţi şi zeci de articole şi studii în diverse reviste de specialitate din România, Italia, Franţa, Austria (vezi Bibliografia), tratând probleme de lingvistică generală, sintaxă, semantică, lexicologie, istoria limbii române, pragmalingvistică, teoria argumentării.

A redactat artcolete privind lingviştii români in "Lexicon Grammaticorum" ed. H. Stammerjohann, Tübingen, Niemeyer, 1996.

A redactat mai multe articole din "Lexikon der Romanistischen Linguistik" (volumele privind limbile română şi italiană), Tübingen, Niemeyer.

Membru in comitetele de redacţie ale mai multor publicaţii periodice: "Revue Roumaine de Linguistique, Limba Română, Lingua e Stile" (Bologna), "Francofonia" (Bologna), "Contextos" (Spagna), "Studies in Communication Sciences" (Lugano).

Membru al mai multor societăţi (italienne şi străine) de lingvistică. A întemeiat "International Association for Dialogue Analisys" (IADA), cu sediul la Bologna.

A paeticipat cu comunicări la numeroase congrese, simpoziane etc. în diverse ţări.

A organizat congrese naţionale (în Italia) şi internaţionale cu tematică lingvistică: la Padova, Bologna, Paris, Praga, Basel, Göteborg, Lugano, Salzburg.