Sorin Stati
Format PDF
Plus grand
Plus petit
1950's - 1960's - 1970's - 1980's - 1990's - 2000's

Articles 50's

1954     Verbe reflexive construite cu dativul. In: SCL 5, 135-149.
1954     Există propoziţii cauzale coordonate? In: LR 3, 92-97.
1955     Elipsa. In LR 4, 68-75
1955     Contribuţii la studiul definiţiei şi clasificării propoziţiilor. In: SCL 6, 289-312.
1956     Probleme de punctuaţie. In: LR 5, 83-87.
1956     Contributions à l'étude de la définition et de la classification des propositions. In: LR 1, 43-61.
1956     Review of: Asgar Rosenstand Hansen, Artikelsystemt i Rumaensk. In: LR 5, 87-88.
1957     Dependenţa semantică a proposiţiilor şi rolul lor sintactic. In: Studii de gramatică 2, 141-149.
1957     Elementul regent în relaţia de sobordonare. In: SCL 8, 263-274.
1957     Sintagma şi sistemul sintactic al limbii. In: SCL 8, 431-452.
1957     Latina "vie" — o nouă limbă internaţională. In: LR 6, 62-64.
1958     Valorile participiului. In: LR 7, 27-38.
1958     Problema diatezelor. In: LR 7, 39-45.
1958     Probleme de morfologie istorică greacă . In: SCL 9, 199-212.
1958     Remarks on the syntagmatic system of Rumanian. In: LR 3, 31-48.
1958     Problèmes de morphologie historique grecque. In: LR 3, 237-247.
1959     Din problemele istoriei declinării româneşti. In: SCL 10, 63-75.
1959     Participiul latin în -to-. In: SCL 10, 241-250.
1959     Quelques problèmes de l'histoire de la déclinaison roumaine. In: Recueil d'études romanes dédiées au Congrès de linguistique romane à Lisbone, 243-253.
1959     Le participe en -to- et le système du participe latin. In: LR 4, 169-174.
1959     Review of: I.I. Russu, Limba traco-dacilor. In LR 8, 119-123.