Sorin Stati
Format PDF
Plus grand
Plus petit
 

Books

1961     Limba latină în inscripţiile din Dacia şi Sciţia Minor.
1963     Dicţionar ceh-român (with Felix, J. et al.).
1964     Cuvinte româneşti. O poveste a vorbelor.
1966     Introducere în lingvistica matematică (with Marcus, S./Nicolau, E.).
1967     Teorie şi metodă în sintaxă.
1967     Călătorie lingvistică în ţara muzelor.
1968     Limbaj, logică, filozofie (with Marcus, S./Popa, C./Enescu, G./Boboc, A.).
1970     Analize sintactice şi stilistice (with Bulgăr, G.).
1971     Interferenţe lingvistice.
1971     Introduzione alla linguistica matematica. (Italian translation of Stati 1966)
1971     Tratat de lingvistică generală (with Graur, A./Wald, L.).
1972     Teoria e metodo nella sintassi. (Italian translation of stati 1967)
1972     Elemente de analiză sintactică.
1972     Educaţie şi limbaj.
1973     Douăzeci de scrisori despre limbaj.
1974     Il significato della parole.
1974     Dizionario italiano-romeno e romeno-italiano (with Stati, Y.).
1976     La sintassi.
1977     Teorie sintattiche del Novecento.
1978     Manuale di semantica descrittiva.
1978     Introducción en la lingüística matematica. (Spanish translation of Stati 1966)
1979     La sémantique des adjectifs en langues romanes.
1979     La sintaxis. (Spanish translation of Stati 1976)
1982     Il dialogo, Considerazioni di linguistica pragmatica.
1985     Editor (with Ducos, G.) of: Actes du XI Colloque de linguistique fonctionnelle, Bologne 1984.
1986     Cinque miti della parola. Lezioni di lessicologia testuale.
1990     Le transphrastique.
1992     Editor (with Hundsnurscher, F/Weigand, E.) of: Dialoganalyse III. Referate der 3. Arbeitstagung Bologna 1990, 2 vol.
1993     Editor (with Weigand, E.) of: Methodologie der Dialoganalyse.
2002     Principi di analisi argomentativa, Pàtron.